Nástěnka

Seznam přihlášených

1. Kulik
2. Lubošek
3. Koleno
4. Ali
5. Jiří Sika
6. Olda
7. Pepanek
8. Jiří Kovář
9. Chroust
10. Tamara
11. Gapča
12. Hanka K.
13.

Nejnovější diskuze

Eskymáci 1 2020 -22. 09., 14:40-Ali
Silvestr 2020 -22. 09., 08:06-Voslik(Anet)
CPV Teplá 2020 -18. 09., 23:15-Chroust
Nástěnka -17. 09., 12:12-Lubošek
Odkazy na zajímavé stránky -15. 09., 23:40-Mener

Plán akcí

3.10.-4.10. ČPV Hamerský potok
17.10.Vavřinec
23.10.Valná hromada oddílu
24.10.Brigáda
12.12.Kuželky + besídka

Přihlášení

Jméno: Heslo: Registrace
Zapomenuté heslo

Valná Hromada TJ 2017

Autor: Kulik - 26.01.2017, 20:34:53 Zasílat toto téma mailem

POZVÁNKA
Na valnou hromadu TJ ČSAD Plzeň z.s.
Datum: 23. února 2017 v 19 hod.
Místo: Restaurace U Kance, Nám. T. G. Masaryka 16
Program jednání:
1) Zahájení – schválení programu, jednacího řádu
2) Volba komisí – mandátové a návrhové
3) Zpráva o činnosti za rok 2016
4) Zpráva o hospodaření TJ a návrh rozpočtu na rok 2017
5) Zpráva kontrolní komise TJ
6) Schválení členských příspěvků
7) Ocenění dobrovolných cvičitelů
8) Diskuze
9) Zpráva mandátové komise
10) Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
11) Závěr
Jednací řád valné hromady TJ ČSAD Plzeň z.s.
1. Pracovní předsednictvo a řídící valné hromady
Pracovní předsednictvo pracuje dle schválených návrhů. Řídícího valné hromady pověřuje pracovní předsednictvo. Řídící valné hromady uděluje a odnímá slovo delegátům a podle rozhodnutí pracovního předsednictva provádí další úkony k zajištění průběhu valné hromady.

2. Delegáti a účastníci valné hromady
O záležitostech valné hromady jednají a o jejích závěrech rozhodují delegáti oddílů a odborů s hlasem rozhodujícím. Klíč ke stanovení počtu delegátů je určen podle počtu členů oddílů (celkový počet 24). Práva delegáta mají i členové výkonného výboru TJ a revizní komise TJ s výjimkou práva hlasovat, pokud současně nejsou delegáty za oddíl. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy komisí, pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu a komisím písemné či ústní návrhy, podněty a připomínky k předneseným návrhům. Delegát je povinen zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů řídícího.

Počty delegátů jednotlivých oddílů:
Vodní turistika: 18
Moderní gymnastika: 5
Sport pro všechny: 1

3. Komise valné hromady
Valná hromada volí mandátovou a návrhovou komisi. Každá komise má 3 členy volené z přítomných delegátů. Komise si volí předsedu, který přednáší zprávy a návrhy. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada schopná usnášet se. Návrhová komise připravuje a předkládá návrh usnesení a dalších schvalovaných dokumentů.

4. Jednání valné hromady
je možné zahájit, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Dále se valná hromada řídí stanovami TJ ČSAD Plzeň z.s..

5. Usnesení valné hromady
O předložených návrzích usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. K přijetí usnesení valné hromady je potřeba souhlasu 3/5 většiny hlasů momentálně přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v době hlasování přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

6. Další ustanovení jednacího a volebního řádu jsou dána stanovami TJ ČSAD Plzeň z.s..
V Plzni 22. 1. 2017 Jan Kolínek, předseda TJ

V dokumentu

Kliknutím na číslo provedete rezervaci: 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Seznam rezervací


Přidat nový příspěvek
Vaše jméno:
Vaše heslo:*
Odečtěte dvojku od 4870:**
Předmět:

;-) :-) :-(
:-D pivo :'-(
:-/ 8-| :-O
:-. *palecdolu* *palecnahoru*
*blik* *zloba* *tosnadne*
*pohoda* :-P *zadek*

Tučně označené položky jsou povinné
* - heslo zadejte pouze pokud máte zaregistrovanou přezdívku
** - pokud zadáte správné heslo, nemusíte číslo opisovat
Valná Hromada TJ 2017  Autor: Hanka K. - 12.02.2017, 16:41:35 X
nebo Zdenda
Valná Hromada TJ 2017  Autor: Kulik - 27.01.2017, 13:12:17 X
U Kance
Valná Hromada TJ 2017  Autor: Jiří Kovář - 27.01.2017, 09:52:04 X
Kde se prosím koná?

Děkuji.
Designed by MK & JL