Nástěnka

Nejnovější diskuze

Přejezd Šumavy 2023 -27. 01., 13:41-Planja
Eskymáci pro děti (Ž. kvítek) 2023 -26. 01., 15:13-Chroust
Eskymáci 2 2023 -24. 01., 19:13-Mirek
Eskymáci 2023 -24. 01., 14:54-Kretschmer
Ruzné akce a bavais -24. 01., 05:48-Svara miky1

Přihlášení

Jméno: Heslo: Registrace
Zapomenuté heslo

Změny pravidel ČPV

Autor: Lukášek - 22.02.2010, 22:54:34 Zasílat toto téma mailem

Plný text pravidel naleznete zde:
Pravidla_CPV_2020.pdf

Nejdůležitějšími změnami v pravidlech v roce 2020 jsou......

Bylo rozhodnuto o zavedení věkové skupiny „dospělí a junioři“ - tato se dále dělí na dospělé (21 let a více) a juniory (16 – 20 let). Skupina junioři závodí v rámci dospělých, pohárové body budou vypočítány z pořadí závodu dospělí+junioři, nicméně budou zveřejňovány dvě výsledkové listiny – dospělí spolu s juniory a výsledková listina, kde budou pouze junioři. Může se tak stát, že ti nejlepší junioři budou "na bedně" v obou věkových skupinách.

Změna bodování Českého poháru vodáků (nikoliv bodování na trati, to zůstává stejné) – všichni víme, že stávající systém bodování v méně obsazovaných kategorií a závodech není až tak úplně spravedlivý a domníváme se, že uzrál čas na řešení. Pohárové bodování je matematicky popsáno v pravidlech, pro vysvětlení lze říci, že principem řešení je to, že v každé kategorii získává závodník tolik bodů, kolik je jeho časový odstup (časem se v tomto případě rozumí dosažený čas plus trestné body) na vítěze v jednotlivé kategorii. Zároveň se zavádí časový limit pro abslovování trati s tím, že pro rok 2020 platí - výsledný čas závodníka musí být menší než dvojnásobek čistého času (bez trestných bodů) vítěze plus 5 minut na každou bránu vyjma startu a cíle. Simulace nad výsledky z minulého roku ukazují, že s takto nastavenými limity získávají body téměř všichni.
Všechny změny naleznete v pravidlech zažluceny.


Níže naleznete některá starší pravidla ČPV

Pravidla_CPV_2016.pdf

Změny v roce 2016
- nejzásadnější změna je způsob bodování, které si závodníci odnášejí do soutěže oddílů. Abychom zamezili tomu, kdy si pátý z pěti odnese do soutěže oddílů stejně bodů jako pátý ze sta, bude nyní zohledněn počet závodníků v kategorii, a to tak, že první získá 100 bodů, poslední bod jeden. Ostatní body se rovnoměrně rozdělí mezi ostatní závodníky. Hodnotil bych to tak, že se asi jedná o nejlepší řešení z těch špatných.

- kategorie K2 se nyní může zúčastnit jen jednotlivých závodů, do celkového hodnocení se nepočítá.

- byla odstraněna určitá roztříštěnost pravidel – týká se zejména sjednocením bodů výkladu způsobu jízdy a bodování pod bod 5, bez vlivu na jejich význam.

- byl upřesněn výklad některých pojmů týkajících se celkového vyhodnocení.

Změny v roce 2015
Pravidla_CPV_2015.pdf

Nejdůležitějšími změnami v pravidlech jsou......

- byl upřesněn způsob projíždění a umístění čísla v případě typu povodné branky, která je umístěna rovnoběžně se směrem vodního toku. Číslo této branky bude nově umístěno na té straně branky ze které bude zahájen průjezd, a to tak, aby bylo vidět z dostatečné vzdálenosti. Takže, bude-li číslo vpravo, pojedu zprava, bude-li vlevo, pojedu zleva.
- o jeden rok byl prodloužen pokus zvaný K2, s tím, že platí loňské nepovedené omezení, a to, že pro započítání do celkových výsledků je nutné, aby se celého seriálu závodů zůčastnilo minimálně osm různých posádek. Tzn., že v celkové výsledkové listině seriálu, nikoliv jednotlivého závodu, musí být uvedeno osm a více posádek.
- byla zpřesněna možnost diskvalifikace těch závodníků, kteří si projíždějí branky v předstihu
- neregistrovaní závodníci budou v přihlášce uvádět rok narození.
co se týče systému bodování a způsobu jízdy, zde žádně změny nejsou (vyjma prvního bodu).
- výsledky budou zveřejněňovány na novém webu s propojením z kanoe.cz a rozhodně nebudou rozesílány e-mailem. Je v zájmu každého závodníka výsledky průběžně sledovat, neboť pětidenní lhůta pro protesty začíná běžet následující den po zveřejnění.

Změny v roce 2014
1) po několikaletém nátlaku byla na zkoušku zavedena kategorie K2 (deblkajak) s tím omezením, že pro započítání do celkových výsledků je nutné, aby se celého seriálu závodů zůčastnilo minimálně osm různých posádek. Tzn., že v celkové výsledkové listině seriálu, nikoliv jednotlivého závodu, musí být uvedeno osm a více posádek.
2) v případě posádek složených z více oddílu je nutné před závodem na sekretariátu ČSK VT vyřídit tzv. "hostovací registrační číslo" pod kterým bude člen jiného oddílu jezdit ve složené posádce (v budoucnosti se nám možná povede tento problém vyřešit jinak, ale zatím toto není možné).
3) byly přesněji specifikovány podmínky celkového vyhodnocování a účasti závodníků, nutné je dát především pozor na včasné zaplacení členských příspěvků.
4) přihláška byla změněna již před Hamerákem 2013, nicméně od letošního roku je nutnost uvádět kontaktní osobu povinná.
5) byl zaveden institut tzv. "technického delegáta", což je osoba pověřená výborem ČSK VT ke kontrole práce rozhodčích a pořadatelů vždy na konkrétním závodě.
6) co se týče systému bodování a způsobu jízdy, zde žádně změny nejsou.
7) výsledky budou vždy zveřejněny na kanoe.cz a nebudou rozesílány e-mailem. Je v zájmu každého závodníka výsledky průběžně sledovat, neboť pětidenní lhůta pro protesty začíná běžet následující den po zveřejnění.
Změny v roce 2013
Pravidla_CPV_2013.pdf(loňské)
V letošním roce nedošlo k žádné zásadní změně v pravidlech. Pouze v bodě 1.4 došlo k upřesnění, že pod kategorií C2 nesmí startovat K2 a do kategorie K1 nespadají nafukovací duše, SUP a podobně.

Martin Kulle - CŠK-VT

Změny v roce 2012
Pravidla_CPV_2012.pdf

V letošním roce je největší změnou registrace závodníků. V pravidlech se změny dotkly bodů 1.5, 1.6, 1.7 a 2.2. Výbor ČSK-VT se rozhodl od tohoto roku využívat registračních čísel pro ČSK-VT, která jsou v rámci sekce unikátní, a zároveň nám usnadní vyhodnocování celkových výsledků, kde bylo problematické dodržet pravidla ohledně vyhodnocování členů ČSK-VT. Proto budou na jednotlivé oddíly zaslány aktuální soupisky členů jednotlivých oddílů včetně registračních čísel. Zároveň by u každé registrace měla být soupiska všech členů ČSK-VT, aby se zapomnětlivci mohli dohledat. Přesto doporučujeme se tomuto vyhnout a umožnit tak plynulou registraci. Oprašte proto své průkazky, budete je potřebovat.
Dále si dovoluji upozornit, že je na přihláškách potřeba uvádět celou kategorii K1M, K1D atd.

Martin Kulle - ČSK-VT


Změny v roce 2011
Pravidla_CPV_2011.pdf
Pohár ČPV se přejmenovává na Pyranha cup – Český pohár vodáků
1. Seriál má nového sponzora.

Vznikla nová kategorie
1.4. Nová kategorie Gumotex je určena pro nafukovací C2. V kategorii se jezdí bez rozdílu věku, značky lodě, nebo typu. Jediným omezením je nafukovací C2.

Nikdo se nemůže do závodu přihlásit v téže kategorii 2x.
1.5. Každý závodník se může v rámci závodu a kategorie přihlásit pouze jednou. Za nedodržení je závodník diskvalifikován v kategorii, kde je přihlášen vícekrát na závod.

Nově je potřeba stvrdit svým podpisem prohlášení účastníka. Budou vydány nové přihlašovací formuláře.
2.1. Závodníci jsou povinni se seznámit s prohlášením účastníka závodu na přihlášce a svým podpisem, nebo podpisem osoby povinné dohledem, toto stvrdit.

Změna definice průjezdu branky:
4.6. a) Průjezd branky začíná v okamžiku
- kdy trup a hlava závodníka, u C2 a Gumotex kteréhokoliv z obou závodníků protne spojnici mezi tyčemi jakékoliv dosud neabsolvované branky.
b) Průjezd branky končí v okamžiku,
- kdy trup a hlava závodníka, u C2 a Gumotex obou závodníků opustí spojnici mezi tyčemi právě projížděné branky předepsaným směrem.

Upřesnění 5. trestných bodů, že se nevztahují na přistání ani xylofon, jelikož se nejedná fakticky o brány, ale úkoly. Jako takové se hodnotí 0 t.b. splnění a 20 t.b. nesplnění. Zpřísnění dotyku po průjezdu bránou:
5.2. Trestné body se započítávají, i když došlo k dotyku před projetím, či po projetí branky. 5 t. b. se nezapočítává u přistání ani u xylofonu.

Změna formulace u 20. trestných bodů. Došlo k upřesnění okolo opakovaných průjezdů.
5.3. úmyslné vystoupení z lodi v brankovišti, vyjma zvrhnutí, nebo opakovaný průjezd brankovištěm. V takovém případě je 20 t.b. připsáno k nejbližší brance s 0 t.b. při zpracování výsledků.
- opakované zahájení průjezdu již projetou brankou.


Závodník má nejen morální povinnost uvolnit trať rychlejšímu závodníkovi:
5.6. Byl-li závodník dostižen dalším závodníkem, má dostižený závodník povinnost mu uvolnit dráhu.


Změny v roce 2010
Pravidla_CPV_2010.pdf
1.5 - Byly upraveny přihlašovací náležitosti. Nyní se musí uvádět i kategorie, ve které se závodník účastní a u neregistrovaného oddílu se uvádí N místo čísla oddílu.
Byla vyjmuta povinnost uvádět výkonnostní třídu u slalomářů a sjezdařů a tito se mohou zúčastnit závodu.
1.6 Vzhledem k předchozímu bylo specifikováno, že v celkových výsledcích budou vyhodnoceni pouze členové ČSK VT.
4.3.3 Byla upřesněna specifikace xylofonu (pro stavitele trati - tyče musí být maximálně 30 cm od sebe).
5.2 Nyní se již dotek krajní tyče xylofonu nepočítá za 5 t.b. viz. pod 5.3
5.3 Dotek xylofonu, tedy jakékoliv jeho tyče je za 20 t.b.
Dále bylo určeno, že v případě úmyslného vystoupení z lodi v brankovišti vyjma zvrhnutí nebo v případě opakovaného průjezdu brankovištěm je 20 t.b. připsáno k nejbližší brance s 0 t.b. (při zpracování výsledků)
7.2 Výbor VT ČSK se nyní zavazuje zajistit zpracování výsledků pouze pro oddíly organizované v ČSK VT.

Změny v roce 2009
Pravidla_CPV_2009.pdf
1) Už je i v pravidlech, že čas se měří na sekundy, takže teď to snad pochopí i ty klucí od potravin :-)
2) Zapisuje se důvod diskvalifikace na startu a musí být i ve výsledcích
3) vesta už nemusí mít nosnost 7,5 kg, ale musí být dle normy EN393
4) na přistání už se nemusí čekat tři sekundy, ale stačí se dotknout
5) Po ukončení průjezdu brankou nemají dotyky již projetých branek na hodnocení vliv.
6) Závěrečná loď smí vyjet až 15 minut po posledním závodníkovi
7) Vyjasněno, že když sou dva na druhym místě tak ten další je čtvrtej + nějaký další nedůležitý upřesnění počítání celkových ročních výsledků

Změny v roce 2008
Pravidla_CPV_2008.pdf
1) ruší se poplatek za protest 100Kč
2) závodníkům se vždy počítá plánovaný start, i když odstartují později
3) vrací se xylofon
4) branky musí viset 20cm nad hladinou místo 15cm
5) startovací branka má číslo 1
6) rozhodčí vždy zapisuje i důvod diskvalifikace
7) označení začátku a konce brankoviště je praporek minimálně 30x30cm

Přidat nový příspěvek
Vaše jméno:
Vaše heslo:*
Odečtěte dvojku od 4870:**
Předmět:

;-) :-) :-(
:-D pivo :'-(
:-/ 8-| :-O
:-. *palecdolu* *palecnahoru*
*blik* *zloba* *tosnadne*
*pohoda* :-P *zadek*

Tučně označené položky jsou povinné
* - heslo zadejte pouze pokud máte zaregistrovanou přezdívku
** - pokud zadáte správné heslo, nemusíte číslo opisovat
Změny pravidel ČPV  Autor: Ali - 21.04.2012, 00:15:13 X
Super, tak si dělám další čárku na seznam duší, které mám dneska zbuzerovat *pohoda*
Změny pravidel ČPV  Autor: Kulik - 20.04.2012, 14:11:39 X
Průkazku s Tvým číslem Ti má vydat Zdenda. Takže buzeruj jeho.
Změny pravidel ČPV  Autor: Ali - 20.04.2012, 12:48:54 X
Jaké průkazy? :-P
Změny pravidel ČPV  Autor: Kulik - 20.04.2012, 10:48:16 X
Lukášku zaujal mě Tvůj systém (předpředloňské), (předpředpředloňské) ....
:-D Za pár desetiletí to bude legrace. *palecnahoru*
Změny pravidel ČPV  Autor: Kulik - 20.04.2012, 10:46:00 X
Luďku, je jediná kategorie C1 a to C1 dospělí, nikoliv muži. Takže bys případně měl uvézt C1D. Ale asi se to pochopí, pokud není možná záměna. *palecnahoru*
Změny pravidel ČPV  Autor: Luděk R - 20.04.2012, 10:31:33 X
U C1 se taky musí dávat M? :-D
Změny pravidel ČPV  Autor: Lukášek - 19.04.2012, 22:47:18 X
Doplnil jsem nahoru letošní pravidla včetně změn....
Změny pravidel ČPV  Autor: Lukášek - 25.02.2010, 09:57:36 X
Mas je tam
Změny pravidel ČPV  Autor: Kralik - 24.02.2010, 21:28:49 X
Cau Kuliku, nemas nahodou aktualni pravidla ve formatu word nebo txt? Mohl by jsi me je prosim poslat na jiri.kral.pm zavinac seznam.cz ?
Designed by MK & JL